C – Sky View

Tiềm năng phát triển nhà ở cao cấp của “Phố Tây” Bình Dương

 • Trang thái
 • Loại Bất động sản
 • Chủ đầu tư

Nở rộ tại TP.HCM, Airbnb tiếp tục phát triển sang các tỉnh lân cận

 • Trang thái
 • Loại Bất động sản
 • Chủ đầu tư

C-Sky View “hút khách” trong Lễ công bố giai đoạn 1

 • Trang thái
 • Loại Bất động sản
 • Chủ đầu tư

Những cú bắt tay hình thành nên chuẩn mực sống mới toàn diện tại Bình Dương

 • Trang thái
 • Loại Bất động sản
 • Chủ đầu tư