NovaWord Phan Thiết

Đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet sẽ thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh Bình Thuận

 • Trang thái
 • Loại Bất động sản
 • Chủ đầu tư

Đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet sẽ thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh Bình Thuận

 • Trang thái
 • Loại Bất động sản
 • Chủ đầu tư

Đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet sẽ thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh Bình Thuận

 • Trang thái
 • Loại Bất động sản
 • Chủ đầu tư

Đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet sẽ thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh Bình Thuận

 • Trang thái
 • Loại Bất động sản
 • Chủ đầu tư

Đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet sẽ thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh Bình Thuận

 • Trang thái
 • Loại Bất động sản
 • Chủ đầu tư

Không lâu sau buổi làm việc với Thủ tướng, quỹ đầu tư Mỹ rót 250 triệu USD vào Novaland

 • Trang thái
 • Loại Bất động sản
 • Chủ đầu tư

​NovaWorld Phan Thiet đứng đâu trên bản đồ du lịch MICE thế giới? – Tuổi Trẻ Online

 • Trang thái
 • Loại Bất động sản
 • Chủ đầu tư

Du lịch phục hồi thần tốc, Bình Thuận "khát" lao động chuyên môn cao – Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

 • Trang thái
 • Loại Bất động sản
 • Chủ đầu tư